Dekarbonizácia

 

Vlastnosti:

Cielené čistenie spaľovacej komory bez zložitej demontáže hlavy valcov. Za účelom odstránenia húževnatého a ťažko prístupného znečistenia v celej spaľovacej komore, spoločnosť bluechemGROUP vo svojich laboratóriách vyvinula úplne novú chemickú formuláciu pre čistenie spaľovacej komory. S Carbon X predstavujeme systém, ktorý špecificky a precízne odstraňuje aj nepoddajné usadeniny v oblasti hlavy valcov, na vstupných a výstupných ventiloch, na korune pieste a na tzv. „top lands“ piestu(plocha piestu od najvyššieho piestneho krúžka hore), čím sa zaistí tichý chod motora, nízke emisie, silný výkon a taktiež úspora paliva.

Výsledok čistenia spaľovacej komory:
– Obnovuje tesnosť a plniaci objem spaľovacej komory
– Zvyšuje kompresie
– Redukuje oder
– Optimalizuje spotrebu paliva
– Zabezpečuje tichý chod motora a optimálne spaľovanie
– Zlepšuje vlastnosti motora a výfukové emisie
– Predchádza problémom s motorom a tým aj drahým opravám

Vlastnosti
– Odstraňuje prevádzkou spôsobené usadeniny v celej spaľovacej komore v oblasti hlavy valcov, na vstupných a výstupných ventiloch, na korune pieste a na tzv. „top lands“ piestu (plocha piestu od najvyššieho piestneho krúžka hore)
– Dlhá a cielená reakčná doba bez demontáže hlavy valcov, samotných valcov a ventilov
– Účinné čistenie aj na ťažko prístupných miestach.
– Kompatibilný so všetkými súčasťami motora, nenapáda povrchy a tesnenia, nekorozívny.
– Aplikácia sa vykonáva na vypnutom motore.
– Čistiaca emulzia s vysokým mazacím účinkom.

Na tento účel používame rokmi osvedčenú chémiu pre dosiahnutie najlepších výsledkov. Celkový úkon je rozdelený na 3 časti:

1.   Čistenie sacieho systému

Vstrekovanie špeciálneho prípravku priamo do sania. Dochádza k cielenému prečisteniu celého sacieho a výfukového systému vrátane škrtiacich klapiek, sacích ventilov, senzorov a v nižšej miere aj karburátora.

2.    Preplach olejového systému

Všimli ste si, že po výmene motorového oleja vo Vašom vozidle je zlatisto zafarbený nový olej už zakrátko čierny akoby ani nebol menený? Po našom prečistení olejového obehu uvidíte výrazný rozdiel a nový olej aj naďalej ostáva čistý.  Špičková chémia čistí a uvoľňuje piestne krúžky vrátane ich drážok, čo má za následok obnovenie kompresných tlakov a zníženie spotreby oleja a stišuje hydraulické zdvíhadlá. Po prečistení systému je nevyhnutné starý olej vypustiť. Táto etapa zaisťuje, aby sa nový olej aplikoval už do vyčisteného motora. Vrámci kompletnej rehabilitácie olejového obehu pridáme na záver do nového oleja aditívum pre zvýšenie jeho účinnosti.

3.    Čistenie palivového systému

Prívod paliva do motora je zabezpečený priamo z nádržky so špeciálnou chémiou, ktorá dokonale rozpúšťa karbónové usadeniny a nečistoty z celého palivového systému, spaľovacích komôr, z piestov, z ventilov, z Lambda sondy ako aj zo vstrekovacích trysiek. Celý proces dekarbonizácie vykonávame bez nutnosti rozoberania motorických častí, nehrozí tak žiadne riziko mechanického poškodenia. Proces je vykonávaný špecifickým postupom za behu motora, ktorý sa osvedčil dlhoročnými skúsenosťami. Karbónové usadeniny sa vďaka chemickej reakcii rozložia na vodík a uhlík, ktoré sú v plynnom skupenstve bezpečne vylúčené výfukovým systémom, preto nehrozí dekontaminácia uvoľnenými zbytkami. Špeciálna chémia pôsobí tiež na výfukové potrubie, katalyzátor a DPF, čo pozitívne prispieva k ich priechodnosti.

Celý proces pozostávajúci z troch krokov trvá približne 1,5 – 2 hodiny  vrátane výmeny oleja.

Dekarbonizácia chémiou (3 kroky): 100 € s DPH + nový olej

Manuálne čistenie EGR ventilu

Ako nadštandartnú službu ponúkame samostatné vyčistenie EGR ventilu ručne. EGR ventil je demontovaný z vozidla a po uvoľnení nečistôt ultrazvukom pomocou mikro štetín kompletne ručne vyčistený. Následne ako nový namontovaný naspäť do vozidla. Cena služby sa odvíja od normohodín práce v závislosti od typu vozidla a teda od prístupu k EGR ventilu, spravidla 25 – 75 € s DPH.

Na zlepšenie vašich dojmov a našich služieb používame analýzu prehliadania našej webovej lokality pomocou súborov cookie.